Iftar Perdana di SDAR (Khamis 1 Aug 2013 = 23 Ramadan 1434H)